Logo
English Sporting

De discipline English Sporting komt uit Engeland uit de beginjaren van de vorige eeuw. Tegenwoordig is het de meest populaire variant van kleiduivenschieten in de wereld. De baan van weggeschoten kleiduiven moet zo goed mogelijk overeenkomen met de vliegpatronen van vliegwild. Tegelijkertijd moet de natuurlijke omgeving van het wild zo goed mogelijk worden nagebootst om het realiteitsgehalte zo hoog mogelijk te krijgen.

Het uitgezette parcours leidt de schutter langs vaste posten en vrije posten. De gepresenteerde duiven worden tegelijk in paren. Tegelijk, op afroep of op schot. Drie tot vijf paren per stand. Een parcours bestaat uit een groot aantal posten en er worden meestal minimaal honderd duiven gepresenteerd. De parcoursbouwer mag alle soorten kleiduiven gebruiken. De variatie in snelheid, hoek en afstand maken English Sporting tot een spannende en constante uitdaging.

english sporting

Een voorbeeld van een parcours. De rode stippen zijn de schietposten.