Logo
Lidmaatschap & Overige kosten
Nieuwe leden Inschrijfgeld Baerlebosch € 75,00
Een jaar lidmaatschap Baerlebosch € 105,00
Inschrijfgeld KNSA € 35,00
Contributie KNSA-lid Baerlebosch € 42,50
Leden Jaarlijkse contributie Baerlebosch € 105,00
Jaarlijkse contributie KNSA
(indien hoofdlidmaatschap KNSA bij Baerlebosch)
€ 42,50
Jeugdleden Jaarlijkse contributie Baerlebosch € 52,50
Jaarlijkse contributie KNSA geen
Rondje schieten Volwassen leden € 7,00
Jeugdleden € 10,00
Niet-leden (wel verlof/jachtakte) € 14,00
Kennismaking met de schietsport € 29,50
Baanmunitie 1 doos 25 patronen € 7,00
Schietmunten Voor 25 duiven € 7,00
Consumptiemunten per stuk € 1,50
Wedstrijden Per wedstrijd vastgesteld